Omtale av Hattevarden prosjektet i regionavisen Lister 07.04.2016