KNABEN VEL
 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2009
 
Sted:   Knaben Kapell
 
Tid:     Fredag 2. april, 2010 kl 1800.
 
 
Saksliste:
 
      1.        Valg av møteleder.
 
  1.      Godkjenning av innkalling.
 
  1.      Valg av 2 referenter.
 
  1.      Behandling av styrets årsmelding. (Vedl. 1)
 
  1.      Behandling og godkjenning av regnskap. (Vedl. 2)
 
  1.      Forslag til medlemskontingent og løypeavgift. (Vedl. 3)
 
  1.      Dekning av uspesifiserte utgifter. (Vedl. 3)
 
  1.      Valg. (Vedl. 3)
 
  1.      Innkomne forslag.
 
     Henvendelse til Kvinesdal kommune og Vegsjefen/Vegmyndighetene i
     forbindelse med forbedret snø-rassikring langs hovedveien gjennom Gruvebyen.
     (Vedl. 4)
 
  1.      Eventuelt (kun drøfting).
 
Til møtet er prosjektleder Øyvind Larsen invitert for å informere om status og framdrift i arbeidet med kommunedelsplanen.
 
Vel møtt
 
For styret i Knaben Vel
 
 
Erik Eidsvig

For øvrige sakspapirer se http://www.knabenleirskole.no/?vis=arrangement&id=4137