KNABEN VEL har årsmøte i

Kapellet

Langfredag, 29. mars  kl 1900.

På årsmøtet vil løypekontingent bli drøftet.

Saker som ønskes tatt opp må sendes formannen

Dag Daland

mailto:dag.daland@vegvesen.no> dag.daland@vegvesen.no

 

innen 1. mars 2013

 

Ellers vanlig årsmøtesaker

 

I forkant av årsmøtet kl 16.30 blir det åpent møte om Knaben nå – og Knaben i framtida.
Nærmere informasjon vil komme.