Innkalling til årsmøte i Knaben Utvikling SA

Møtet er åpent for alle!

Møtested: Kvinesdal Rådhus
Møte tid: Fredag 23. mai kl. 15.00

Vanlige årsmøtesaker

Forslag må være styret i hende senest 15. mai
Sendes til: post@knabenleirskole.no

 Her finnes du vedtektene