På Knabendagen er det tradisjon med “Knabenseminar”, der et eller annet historisk emne fra Knaben blir belyst. I år vil det omhandle “Vaskeriet”

Vi har vært heldige å få Arne Wyller Christensen og Jan Rob til å stå for seminaret. Jan vil fortelle om vaskeribygget på Knaben sin historie. Arne vil mer fortelle om selve vaskeprosessen, eller oppredingen som andre kaller det.

Seminaret vil foregå i Heishuset oppe ved gruven. Etter selve seminaret, vil det bli en omvisning i vaskeribygget.