Knaben Gruvemuseum har åpent

Fredager og lørdager fra kl 11.00 – 15.00

Søndager kl 12.00 – 16.00

Inngang kr 20,-

Besøksgruve

Søndager kl 13.00

Besøk kun med gaid

Inngang kr 50,-