Vi satser ellers på å holde bassenget hver etter nyttår lørdag fra og med 10. januar til og med påske fra kl 19.00 – 20.30

Men for å få dette til er vi avhengige i at noen påtar seg å være badevakter. Vi har en gjeng som har sagt seg villige. Men det er problemer med å få dekket inn alle lørdager. De fleste har problemer med å binde seg opp til å være badevakt lang tid i forveien. Derfor har vi gjort det slik at om noen ikke har meldt seg som vakt senest onsdag i samme uke, så vil bassenget være stengt for andre enn leirskolens gjester.

Dette er normalt et meget populært tiltak. Vi satser på at noen tar på seg denne jobben 1-2 ganger i løpet av vintersesongen. mange av de voksne følger likevel sine barn til svømming. Så da er det ikke mye ekstra tid som går med til å sitte badevakt. Nødvendig oppløring vil bli gitt

Så hvis noen kan tenke seg å sitte badevakt, eller har spørsmål så si ifra til post@knabenleirskole.no

DET ER ELLERS GREIT Å BITE SEG MERKE I AT IKKE ALLE DE SOM SITTER VAKTER HAR DENT NØDVENDIGE FORMELLE BADEVAKTBEVISET. SELVSAGT VIL DE PASSE GODT PÅ ALLE, OG DE ER SVØMMEDYKTIGE. INGEN TAR PÅ SEG EN SLIK OPPGAVE UTEN AT DE FØLER SEG TRYGGE PÅ AT DE MESTRER OPPGAVEN!
MEN DET BETYR AT DE FORELDRE SOM SENDER SINE UNGER TIL SVØMMEBASSENGET, GJØR DETTE PÅ EGET ANSVAR !