Å ha åpent svømmebasseng på lørdags kvelder har vært populært. Det er behov for vakter

x14032011185255254228518

I flere år har det vært tilbud om åpent svømmebasseng for hyttefolk og andre brukere på lørdagskvelder og vinterferiene. Knaben Leirskole har planer om å gi dette tilbudet i år også. Men det er behov for vakter!

Normalt er det hyttefolk som tar på seg disse oppgavene. De melder at de kan sitte vakt, og det settes opp en vaktplan. Det blir gitt nødvendig opplæring til de som kan sitte vakt.

Åpningstider vil bli lagt ut på www.kaben.no under kalender. Så hvis du vil vite om bassenget er åpent eller ikke. Slik beskjed blir lagt ut senest onsdag hver uke.

Hvis det ikke står noe på nettsida, betyr det at bassenget er stengt. Da hender det at noen kommer og forteller at de kan sitte. Men for leirskolen er ikke dette godt nok. De som kan tenke seg å sitte vakt, må gi en tilbakemelding til post@knabenleirskole.no

 

Dette tilbudet gjelder for det meste i perioden fra nyttår til og med påske.

x210120121907011944911228x2711201209151549008051