Det er mange som ønsker at leirskolens svømmebasseng er åpent for hyttefolk og andre brukere. For å få dette til, avhenger det av at foreldre frivillig stiller opp som vakter. Det aller beste hadde vært om en kunne sette opp vaktlister over lang tid. Men viser seg å være vanskelig. Det er kun  noen få som lang tid i forveien vet hvilke helger de skal til Knaben.

Noen voksne har sagt seg villige til å stå på ei liste over aktuelle badevakter. De får som regel en mail om de kan stille påfølgende lørdag. Hvis ingen har meldt seg innen onsdag, blir ikke bassenget åpent lørdagen som kommer.

Så fort noen melder seg til å sitte vakt, blir dette lagt ut under kalender på www.knaben.no. Hvis det ikke kommer opp der, betyr det at bassenget er stengt.

Det hadde vært fint om flere kunne sagt seg villige til å stå på ei slik liste. De kan melde ifra til post@knabenleirskole.no

Nødvendig opplæring vil bli gitt.