Fredag 25. januar kommer Nærings- og Bolystkonsulent i Kvinesdal, Liv Øyulvstad til Knaben. Hun er leder av Innovasjon Kvinesdal, som  har fått oppdraget med å dra i gang et prosjekt om hvordan Knaben skal utvikles. Øuyulvstad ønsker å få innspill fra brukere av Knaben på hva man bør jobbe med. Det er også viktig for henne å få en oversikt over hva vi har av ressurser på Knaben, ikke minst menneskelige.

På møtet vil hun innlede med å fortelle om prosjektet.
Men vel så viktig er det å få innspill fra publikum om veien framover – "Hva vil vi egentlig på Knaben?"

Møtet blir en forlengelse av årsmøtet i Knaben Utvikling, som begynner kl 19.30
Møtested Knaben Kapell