Knaben har en vakker natur, og en unik sand på området.

20150723_161056

Det ca 500 da store sanddeponiet er et resultat av 50 års gruvedrift. For å få ut 2 kg molybden behøvde man 1000 kg stein. Denne ble knust og malt ned til meget fin sand, før molybdenet ble skilt ut. Resten, eller avgangen ble spylt ut med vannslanger. En del fulgte vassdraget nedover, mens mye ble liggende igjen i Knabengryta.
På det dypeste er deponiet faktisk hele 25 meter dypt. Mange som besøker Knaben på vinteren tror at dette er et vann. men det er faktisk en høydeforskjell på ca 30 meter fra østre til vestre ende. Det er således det eneste “vannet” i verden som det er bakke på.

20150829_155137

Knabeelva bærer også preg av gruvedriften. Badeplassen “Mallorca” har fått navnet sitt etter sine sandstrender som endres hvert år.
Bildet under er fra en padletur mellom Risnes og Netland. Turen beskrives på ut.no.

20150821_133949