Lordehytta ligger i Åseral kommune, ca. 15 km fra Knaben Gruvor. Hytta ble bygget av den engelske Lord Salvesen i 1910-12.

Om Lordehytta og lorden.
Lordehytta ble bygd i årene fra 1910 til 1912. Byggherre var
Edward Theodore Salvesen. Han var jurist, og den ærefulle tittelen fulgte med stillingen som dommer i Court of Session. Han var yngste sønn av Amalie og Christian Salvesen fra Mandal. Christian Salvesen og broren Johan Theodor Salvesen bygde opp et verdensomspennende forretningsimperium innenfor industri, hvalfangst og transport med sentrum i Leith ved Edinburgh. I 1860-årene kjøpte de Risøbankområdet i Mandal og grunnla en parafinfabrikk. Men den ble nedlagt etter et par års drift.
På Risøbank bygde Lord Salvesen sin sommerbolig i 1901. Det blir fortalt at lorden kunne sette seg på sin sykkel om morgenen på Risøbank og sykle til Røyseland,så gikk han inn til Lordehytta og kom frem ut på ettermiddagen.
Lordehytta har en grunnflate på ca. 200 m2. Den har 9 møner med utskorne dyrefigurer.Det er flere bygninger i samband med Lordehytta. Her er tjenerbolig, stall, båthus og et eget hus til å henge rypefangsten i.
Nesten alt av byggematerialer ble importert som “halvfabrikata” fra Skottland. Materialene ble losset i Kleven og transportert på hestekjerrer til Røyseland. Det skal ha vært nesten en endeløs rekke med hestekjøretøyer oppover dalen. Fra Røyseland måtte det dras inn på sledeføre.
Lorden og familien var glade i naturen i Åseralsheiene. Dessverre ble to av tre sønner drept i 1.verdenskrig, men den tredje ble alvorlig såret. Lorden brukte hytta helt frem til like før 2. verdenskrig. Da han døde i 1942, ble hytta solgt og er nå i privat eie.

Se ut.no for turbeskrivelse Knaben-Lordehytta på ski.