Turorientering for hele familien

Det er satt ut 15 poster på ulike steder i Knabeheia .
Disse står ute hele sommeren.
Noen poster er lette å finne, andre krever mer.
På fire turer kan samtlige poster besøkes – for de som er effektive!

Stikk innom Knaben Landhandel og kjøp din konvolutt for kr. 100,-
Det er forklaring i konvolutten, samt 15 koordinater som kan plottes inn på GPS eller kart.

Opplegget passer for hele familien.

Mer info på Knabejakta sin egen hjemmeside.

Foto: Solfrid S. Økland