Som vanlig møtes vi kl. 10.00 for en enkel markering ved Minnestøtta kl. 10.00.
Appell ved Arne Wyller Christensen.
Samlet tog til Kapellet via Minnesmerke for barn.

Vel møtt.

-Ole Z. Torkildsen